Ny dansk forening vil være FDM på energiområdet

  • -

Ny dansk forening vil være FDM på energiområdet

Category:Ikke kategoriseret

Den 1. oktober 2017 så en ny forbruger-forening dagens lys i Danmark.
DENFO, Dansk Energiforbrugere – eller i daglig tale Denfo.

Denfo skal være med til i fremtiden, at repræsentere og sikre forbrugerne størst mulig politisk indflydelse,  deres rettigheder og vilkår under mottoet:                Magten tilbage til forbrugerne.

Denfo er stiftet af Michael Hvitfeldt, formand for Danske Solcelleejere med en vision om, at skabe en stor stærk og samlet forbrugerorganisation svarende til FDM bare inden for energiområdet.

Af interessegrupper i DENFO finder man grupper for solcelleejere, solvarmeejere, batteriejere, elforbrugere, husstandsmølleejere, varmepumpeejere, biovarmeforbrugere og dansk fjernvarmeforbrugere.

I den sidst nævnte kategori er Denfo gået sammen med bestyrelsen i SDE, Sammensluttede Energiforbrugere.

– Bestyrelsen i SDE har haft møde med Danske Solcelleejere, som satte gang i et ønsket om at gå med i sammenslutningen og er derved kommet med indenfor i DENFOs gruppe Danske Fjernvarmeforbrugere. SDE arbejder i dag inden for fjernvarme og elforbrugerne og er derfor et supplement til det daglige virke for solcelleejerne og elforbrugerne som Danske solcelleejere laver i dag og derved vil DENFO  komme til at repræsentere en større og stærkere forening i fremtiden.

I den nye forening DENFO deles grupperne i en el og en varme, hvor Michael Hvitfeldt (Formand) varetager solceller, el, batterier og BOE Carslund-Sørensen (Næstformand) varetager solvarme, varmepumper, Fjernvarme og biovarme.

Bestyrelsen kan endvidere trække på sit repræsentantskab, som består af op til 43 personer. De 20 af personer har alle en kvalificeret teknisk baggrund inden for alle interessegrupper i DENFO.