Om DENFO

DENFO, Danske Energiforbrugere og de underliggende interessegrupper er opstået ved en fusion mellem Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE) som er stiftet i 1999 og Danske Solcelleejere som er stiftet i 2012.

 

DENFO har til formål at repræsentere forbrugerne i forskellige sammenhænge.

DENFO vejleder i tilfælde af problemer med leverandøren, problemer med at vælge den rette tekniske løsning, problemer med elselskaber, afgiftsgrupper og med at forstå eller klage over regningen fra dit elselskab.

DENFO er forbrugerorganisationer der repræsenterer forbrugerene over for Elselskaberne og Energileverandørerne, systemansvaret og myndighedsarbejdet, Energitilsynet, Energiklagenævnet, de kommercielle virksomheder i energisektoren, og de aktive græsrodsbevægelser.

DENFO vil repræsentere de danske energiforbrugere, altså private og erhvervsmæssige kunder.

DENFO, Danske Energiforbrugere er den administrative del for organisationerne.

Danske Solcelleejere
Danske Husstandsvindmølleejere
Danske solvarmeejere
Danske jord- og luftvarmepumpeejere
Danske batteriejere
Danske Biovarmeforbrugere
Danske Elforbrugere
Danske Fjernvarmeforbrugere
Danske Vandforsyningsforbrugere

DENFO vil være med til at gør en forskel for de danske energiforbrugere ved, at have en stærk samlet forening inden for hele energiområdet.

DENFO skal overvåge at lovgivningen overholdes, være behjælpelig i sager, foretage uvildig rådgivning og meget mere.

DENFO skal være den bærende sammenslutning for forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi i fremtid.

Du finder os på vores www.denfo.dk og www.magsinetdenfo.dk hvor vi opslår vores nyheder.